Kliniske opgaver i almen praksis

Uddannelsens kompetenceprofil

Deltageren kender almen praksis, eget kompetencefelt og egen rolle i almen praksis og kan på baggrund heraf udføre delegerede undersøgelser og behandlinger. 

Deltageren har viden om og kan tage de i almen praksis mest anvendte blodprøver og har i tilknytning hertil viden om hyppigst anvendte prøveglas, håndtering, opbevaring og transport af blodprøver. 

Deltageren kender ligeledes de almindeligste kliniske komplikationer ved venøse blodprøver og kan handle adækvat herpå. 

Deltageren kan udføre eller assistere ved EKG undersøgelser og kender klinisk praksis for påsætning af elektroder, fejlkilder og indikation for at tage EKG ´et om.

Deltageren har grundlæggende viden om lungefunktionsmåling og kan udføre spiometri. Deltageren kan endvidere observere for virkning og bivirkning af luftvejsudvidende medicin og kan handle adækvat herpå.

Deltageren kan udføre de almindeligste vaccinationer i almen praksis, ligesom deltageren kender virkning og bivirkning af de almindeligste vaccinationer og kan observere herfor samt handle herpå.

Uddannelsen er godkendt af Undervisningsministeriet og udviklet af Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social og Sundhedsområdet.


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk