Konflikthåndtering og forebyggelse af vold

Formål

At plejepersonalet på de psykiatriske sengeafsnit er i stand til at forebygge og håndtere konflikter og voldsomme episoder, med respekt og omsorg for patienten.

Mål

At introducere plejepersonalet på de psykiatriske sengeafsnit til forskellige psykologiske og psykofysiske metoder og handlestrategier til risikovurdering og konflikthåndtering.

Koncern HR

Center for Kompetenceudvikling


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk