Konflikthåndtering og tvang

Mål

At plejepersonalet på de psykiatriske sengeafsnit er i stand til at håndtere anvendelse af tvang med respekt og omsorg for patienten.

Formål

At introducere plejepersonalet på de psykiatriske sengeafsnit til fastholdelsesgreb.

At introducere plejepersonalet på de psykiatriske sengeafsnit til procedurer og greb ved tvangsfiksering.

At introducere plejepersonalet på de psykiatriske sengeafsnit til juridiske aspekter ved anvendelse af tvang.

Koncern HR

Center for Kompetenceudvikling


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk