Sundhedskonsulent

Fysisk sundhed


Dette handler om at have en sund krop. 

 • Fysisk sundhed indebærer fravær af sygdomme, smerter og dette at have en velfungerende krop.

 • Fysisk sundhed forudsætter en sund kost, regelmæssige fysiske aktiviteter og en god og dyb nattesøvn.

Som pædagogisk og sundhedsfaglig konsulent kan jeg støtte og motivere borgeren/patienten/klienten m.m., i at skabe en sundere livsstil, opnå en højere livskvalitet samt ændre på hans/hendes usunde ernæringsvaner, inaktivitet eller negative levemåde. 

Gennem vejledning, undervisning, rådgivning og praktisk støtte kan jeg hjælpe med at forebygge, fremme og ændre på betydelige faktorer, som har væsentlig indflydelse på individets fysiske sundhed. Blandt de væsentlige faktorer, som jeg i samarbejde med borgeren vil arbejde på, er:

 • Kost: Kosten er en af grundstenene i en sund livsstil. Kosten skal sikre, at individet får de nødvendige vitaminer, mineraler og andre vigtige næringsstoffer. Sund kost er med til at forebygge livstilssygdomme og er vejen til en sund hverdag fuld af energi og overskud.

Teoretisk oplæring:

Oplæring i vitaminers og mineralers kemiske stoffer, som er yderst nødvendige for at individet kan opretholde livet og være i en helbredsmæssig god tilstand.

Oplæring i kroppens brændstoffer såsom fedt (mættede- og umættede fedtstoffer, triglycerider og kolesterol), proteiner (aminosyrer) og kulhydrater (stivelse, kostfibre, forskellige sukkerarter, monosakkarider, dissakkarider, polysakkarider m.m.). 

Oplæring i, i hvilken kost disse energigivende næringsstoffer findes, hvilke funktioner de har, hvordan de nedbrydes, fordøjes, hvor meget der skal indtages, hvor meget energi de giver m.v.

Gennem oplæring sigter jeg mod at give borgeren/patienten de nødvendige oplysninger og den nødvendige viden på en let og forståelig måde, så han/hun har indsigt i de forskellige næringsstoffer og dermed mulighed for at træffe fornuftige valg på baggrund af deres nye viden.

Praktisk vejledning: 

Gennem verbal og fysisk guidning, praktisk udøvelse og konkrete handlinger stræber jeg på at vise og motivere borgeren, patienten, eleven m.fl. til, hvordan man på en let og overskuelig måde kan tilrettelægge et sundt og appetitligt måltid, som indeholder de nødvendige vitaminer, mineraler og næringsstoffer samt en kost og handlingsplan.

Borgeren, patienten m.fl. vil lære at planlægge og forberede nogle sunde, mættende og velsmagende måltider, som er i overensstemmelse med Fødevarestyrelsens officielle kost anbefalinger.  

 

 • Motion: Motion og fysiske aktiviteter er meget vigtigt for menneskets sundhed. Motion er både sundhedsforbyggende for alt lige fra hjertekarsygdomme til cancerknuder, og sundhedsfremmende idet fysisktræning stimulerer hjernens hukommelses- og indlæringscenter og er dermed yderst vigtigt for menneskets krop og sind. 

Teoretisk læring:

Gennem oplæring i hjernens funktioner, kemiske stoffer, nerveceller samt kroppens anatomi og fysiologi på en nem og letforståelig måde samt gennem viden om, hvilke positive virkninger motion har for både sindet, kroppen samt individets BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor) og hippocampus forsøger jeg at tænde for borgernes indre begejstring  og lyst til at starte på at motionere eller udøve fysiske aktiviteter dagligt, efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger om fysisk aktivitet. 

Praktisk vejledning

Jeg har dyrket sport og motion i mange år og har været sportsinstruktør, hvilket har givet mig ekstra viden om kroppens fysiske funktioner samt viden om, hvordan individet kan benytte de fysiske aktiviteter som en behandlingstilgang.

Gennem praktisk udøvelse i fysiske aktiviteter, som stemmer overens med Sundhedsstyrelsens anbefalinger om fysisk træning, vil jeg fremstå som den personlige træner og dyrke motion sammen med borgeren, patienten, klienten m.fl. og lære vedkommende forskellige træningsøvelser, som han/hun til dagligt kan udøve i hjemmet eller i træningslokalet. 

 

 • Søvn: En god nattesøvn er en af de vigtigste faktorer for både den fysiske og psykiske sundhed. Mangel på søvn kan medføre alvorlige sygdomme, som depression, stress, diabetes m.m., og har en negativ indflydelse på individets koncentration og produktivitet. Søvn er en afgørende faktor for individets fysiske egenskaber og en forudsætning for, at individet kan maksimere sine fysiske evner. 

Mangel på søvn eller for lidt søvn kan have alvorlige konsekvenser for helbredet. Søvnmangel forringer immunforsvaret og øger risikoen for overvægt, forhøjet blodtryk, diabetes, hjertekarsygdomme og forskellige psykiske sygdomme. Jeg vil guide borgeren eller patienten til at skabe en rolig og uafbrudt nattesøvn gennem læring om betydelige faktorer, som har indflydelse på individets søvn, såsom kost, koffein, rygning, alkohol, fysiske aktiviteter, temperatur, skærmlys m.m. samt praktisk vejledning om de gode og hjælpende vaner.


Mental sundhed


Dette handler om at have et sundt sind. 

Mental sundhed indebærer, at individet trives kognitivt, følelsesmæssigt og har generel livskvalitet i sin hverdag.

Mental sundhed forudsætter, at individet er i stand til at håndtere fysiske udfordringer, såsom dagligdags gøremål samt mentale udfordringer, som stressfaktorer og tilsvarende psykiske belastninger.

Som pædagogisk og sundhedsfaglig konsulent stræber jeg på at udvikle på borgerens/patientens/klientens/elevens kognitive funktionsevner. Gennem motivation og deltagelse i sociale fællesskaber, aktiviteter samt forskellige meningsfulde gøremål hos den enkelte arbejder jeg på at fremme den enkeltes mental sundhed.

Gennem understøttende elementer og en recovery-orienteret tilgang, som tager udgangspunkt i den enkeltes oplevelser, ønsker, mål og behov, arbejder jeg i samarbejde med borgeren på at opnå et meningsfuldt liv på trods af hans/hendes mentale udfordringer. 

Ved at ændre på faktorer og variabler, som har indflydelse og betydning på borgerens/patientens mentale sundhed, vil individet opnå et betydeligt bedre livskvalitet.

Blandt de faktorer, som jeg i samarbejde med borgeren vil arbejde med, og som jeg anser for at have en betydelig indvirkning på individets mental sundhed, er:

 • at opnå økonomisk sikkerhed 

 • at have en uddannelse/arbejde

 • at have en sund livsstil

 • at have positive relationer  

 • at kunne begå sig i positive miljøer.

Jeg vil i samarbejde med borgeren/patienten forsøge at skabe et tilfredsstillende og forhåbningsfuldt liv med glæde, livskvalitet, mening og formål.


Social sundhed


Dette handler om at have sociale kompetencer.

Social sundhed indebærer, at individet kan begå sig blandt andre mennesker og er i stand til at være en del af et fællesskab.

Social sundhed forudsætter, at individet har færdigheder til at skabe sociale kontakter/relationer, håndtere sociale situationer, samt at individet besidder evner til at leve sig ind i andres perspektiv.

Som pædagogisk og sundhedsfaglig konsulent kan jeg hjælpe borgeren/patienten/klienten/ m.fl. til at danne og udvide deres basale sociale færdigheder samt lære dem at navigere i forskellige kulturer og sociale fællesskaber. 

Jeg vil gennem samarbejde og borger-/patientinddragelse arbejde på at opkvalificere deres evner til at kunne ”rumme” deres medborgere og at blive ”rummet” af andre.

 • Social sundhed og relationelle færdigheder er en forudsætning for læring og udvikling.

 • Sociale kompetencer udvikles gennem livet samt gennem de sproglige interaktioner, kropslige berøringer, miljøpåvirkninger og omgivelser. 

 • Social sundhed giver individet evner til at udtrykke sine følelser, agere hensigtsmæssigt i forskellige situationer, forstå sine omgivelser og andre behov.

 


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk