Misbrugskonsulent

Psykoaktive stoffer er en fællesbetegnelse, som dækker over de stimulerende, euforiserende og beroligende stoffer, som findes i f.eks. alkohol, kokain, hash eller nervemedicin mv. 

Overdrevet forbrug af psykoaktive stoffer kan medføre alvorlige sociale, mentale og legemlige helbredsmæssige problemer. 

Psykoaktive stoffer kan have negative følger på individet kognitive ydeevne og hukommelse. Psykoaktive stoffer kan medføre læringsvanskeligheder, koncentrationsbesvær og påvirke individets psykisktilstand og sociale forhold.

Arbejdet med borgere/patienter/klienter med misbrugs- eller afhængighedsproblemer kan være udfordrende og kompleks, idet borgergruppen ofte har flere somatiske, økonomiske, sociale og mentale problemer og samfundsmæssige kompleksiteter. 

Arbejdet med borgere, som har misbrugs- eller afhængighedsproblemer, forudsætter en kvalificeret fagperson og en helhedsorienteret tilgang og et helhedsorienteret syn og stiller store krav til fagpersonens kompetencer og færdigheder. Derudover skal fagpersonen/konsulenten have en bred viden om rusmidlerne, forholdet mellem psykoaktive stoffer, somatiske og psykiske sygdomme samt de medicinske og terapeutiske behandlingsmetoder og -former.

Gennem mine uddannelser og erfaring med borgere, som har et misbrug- og afhængighedsproblemer, har jeg opnået viden og ekspertise på rusmiddelområdet, herunder psykoaktive stoffers symptomer, effekter, samt de risikofaktorer der ligger til grund for, at nogle debuterer I narkotika- eller alkoholfællesskaber og vælger at indtage afhængighedsskabende stoffer, alkohol, medicinske præparater mv. Disse beskyttelsesfaktorer kan være med til at forebygge, at unge som voksne indleder i de negative subkulturellefællesskaber, indtager afhængighedsskabende stoffer, alkohol eller medicinske præparater eller bliver involveret i ludomani mv.

Jeg har erhvervet viden om rusmidlernes biologi, indvirkninger og bivirkninger på kroppen og sindet, hvordan narkotika- og alkohol interagerer med andre rusmidler og medicinske præparater, samt hvordan fagpersonen kan støtte borgeren med at forebygge tilbagefaldsproblematikker. 

Jeg besidder færdigheder og kompetencer indenfor rusmiddelområdet, og har gennem evidensbaseret studier, forskers og eksperters anbefalinger og arbejdet med (mis)brugere, fået indsigt i bl.a. hvorfor nogle mennesker vælger at indtage psykoaktive stoffer, hvorfor man udvikler afhængighedsproblemer, hvordan misbrugsperioden forløber, hvilke mønstre borgere med afhængighedsproblemer har og løbende udvikler, hvordan man kommer ud af misbrugs- og afhængighedsproblemer, de biologiske, sociale og genetiske forklaringer på misbrugsområdet , overgangen fra brug til misbrug eller afhængighed mv. 


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk