Mentor/vejleder

Mange børn, unge og voksne kan have brug for en mentor (erfaren person) som kan støtte dem i hårde tider og vejlede dem med sin viden og kompetencer til at udvikle sig på det personlige og faglige niveau.

At arbejde med børn, unge og voksne, som har udfordringer eller funktionsnedsættelser er en alvorlig sag, idet mentoren vil have stor indflydelse på sin mentee og kan påvirke hans/hendes liv markant. Valget af mentor er dermed vigtigt og yderst relevant. En professionel mentor er et håndværk, som kræver en dyb teoretisk viden, bred praktisk erfaring samt et stærkt forståelsesfundament for menneskets sind og behov. 

Som fagprofessionel og akademiker besidder jeg specialiseret viden, kompetencer og færdigheder og har dermed de nødvendige redskaber til at guide, vejlede, støtte, motivere og lærer børn, unge og voksne, således at de kan opnå positiv udvikling på det professionelle og personlige plan.

Som mentor er jeg lyttende, forstående og tager udgangspunkt i den enkeltes udfordringer og ressourcer. Jeg starter med at afdække individets problemer og styrker for derefter at udforme en individuel plan for vedkommende. 

Jeg vil gennem inddragelse og samarbejde stræbe på at planlægge et skræddersyet program, som er yderst overskueligt, så barnet, den unge eller den voksne kan flytte sig frem fra Z til A igen.

Gennem faglig viden, evidensbaserede metoder og dokumenteret forskning på området vil jeg planlægge, stilladsere, hjælpe og støtte børn, unge og voksne til at forbedre deres kunnen og færdigheder, så de i et skånsomt tempo, i flow og på forsvarlig måde kan formå at komme ud af komfortzonen og hen imod det ønskede mål. 

  • Mentor for skolebørn samt unge i gymnasiale og videregående uddannelser eller på erhvervsuddannelser.

  • Mentor for mennesker med psykiske udfordringer eller nedsat funktionsevner.

  • Mentor for udsatte, marginaliserede eller stigmatiserede mennesker.

  • Mentor for kriminelle, bandemedlemmer samt mennesker der lever på kanten af loven.

  • Mentor for flygtninge eller indvandre som har sproglige, religiøse eller kulturelle udfordringer.


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk