Foredrag/oplæg/forelæsninger

Med udgangspunkt og inspiration i mine gennemførte uddannelser og min erhvervserfaring holder jeg foredrag og oplæg om forskellige emner, som berører børn, unge som voksnes dagligdag, og giver indblik i forskellige forståelser og perspektiver på sociale, pædagogiske, humanistiske og samfundsmæssige fænomener.

Gennem motiverende og inspirerende foredrag/oplæg stræber jeg efter at videreføre min viden og erfaring til andre med henblik på at forebygge negative forståelser, svækkelse af personligheden, tilbagefald til f.eks. kriminalitet, rusmidler eller frafald fra uddannelsesinstitutioner m.v., samt individets tidsspilde, idet tid er noget af det dyrebareste, som et menneske har, og som også er uerstatteligt. 

Endvidere stræber jeg på at fremme og styrke børnenes, de unges og de voksnes fysiske og mentale sundhed, robusthed, selvværd, udholdenhed og personlighed. 

Jeg stræber på at give viden og værktøjer til at finde glæde i skolen, arbejdet og generelt i livet. Viden og værktøjer til at håndtere konflikter, gennemføre studiet/uddannelsen/arbejdet m.v., på en passende måde med en behagelig følelse, uden at stresse, få angst eller andre psykologiske vanskeligheder. 

Viden og værktøjer til at blive ansvarsbevidst, træffe rigtige beslutninger, strukturere hverdagen konstruktivt, optimere kompetencer, resultater og ydeevne mv. 

Mine foredrag og oplæg, bygger på en specialiseret viden på et fagligt højt niveau, evidensbaseret forskning, anerkendte videnskabsteoretiske perspektiver, som hviler på forskellige discipliner samt videnskabelige perspektiver, positioner og paradigmer, som behandler og vedrører bestemte fænomener.

Jeg tager altid hensyn til modtagerne/målgruppen og kommunikerer på et let og forståeligt sprog for at sikre, at eleverne, de studerende, kursisterne, medarbejderne m.fl., forstår mine ord og budskabet.

Nedenfor ses en liste over de emner, jeg blandt andet kan holde foredrag/oplæg om. Har I et ønske om et bestemt emne/tema, eller en problematik/udfordring på jeres arbejdsplads, uddannelsessted, behandlingstilbud mv., er I velkommne til at skrive det til mig. Jeg vil tage udgangspunkt i jeres ønske, studere det nyeste viden og forskning på området, analysere og undersøge, hvordan man kan omsætte den nyeste viden, som har dokumenteret en positiv virkning lige præcis i jeres praksis. (P.S. under oprettelse)


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk