Tolkning (Dansk-Arabisk)

Jeg har med min mellemøstlige baggrund, med mit arabiske modersmål, og med mine dansksproglige kundskaber, uddannelse og erhvervserfaring opnået sproglige og kommunikative kvalifikationer og kompetencer samt kulturelle forståelser til at kunne varetage tolkeopgaver, yde kommunikativ støtte og agere som mellemled mellem to- eller flere parter, som har sproglige og kulturelle barrierer.

Jeg har arbejdet for de retslige, kommunale og regionale instanser og har opnået indsigt i de sociale, humanistiske, pædagogiske og sundhedsfagligeudtryk og termer. Jeg har studeret på flere velansete udenlandske universiteter og kan kommunikere sprogligt og skriftligt på klassisk arabisk samt på 15 mellemøstlige dialekter. 

Du kan vælge mellem tre tolkemuligheder:

Fremmødetolkning, hvor jeg personligt møder op til det ønskede sted, det kunne f.eks. være i hjemmet, kommunen, sygehuset, psykiatrien, tandlægen mv. Her vil jeg optræde som bindeleddet mellem de personer, som fremfører samtalen og tolke ordret på baggrund af den verbale- og nonverbale kommunikation. 

Telefonisk tolkning, hvor jeg personligt sidder klar og venter på, at du ringer op på den dato det og tidspunkt, som vi på forhånd har aftalt. 

Videotolkning, hvor jeg gennem videoforbindelse foretager tolkningen, og hvor samtaleparterne kan se og høre hinanden. Videotolkning er en oplagt tolkemåde og meget relevant, når parterne bor langt fra hinanden, idet videotolkning giver mulighed for at aflæse den nonverbale kommunikation. 

Du kan vælge mellem tre tolkeformer: 

Konsekutiv tolkning, som indebærer, at jeg starter med at lytte til det der bliver sagt, mens jeg tager skriftlige noter, for derefter at gengive talerens ord, indhold og budskab ordret videre til modtageren.

Simultan tolkning, som indebærer, at jeg tolker samtidigt med, at taleren, foredragsholderen, underviseren m.v. fremfører sit budskab. 

Hvisketolkning, som indebærer, at jeg sidder ved siden af borgeren, klienten, patienten, kunden mv. og tolker med hviskende stemme for vedkommende. 

Som tolk har jeg selvfølgelig tavshedspligt, og jeg overholder alle tolkeetiske retningslinjer. Derudover har jeg et bredt kendskab til de mellemøstlige kulturer, talemåder, sproglige barrierer og problematikker. Dette er yderst vigtigt, eftersom hvad der anses som alvorligt, nedværdigende, vanærende, morsomt eller krænkende varierer fra land til land.  


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk